Feachtas in aghaidh Shalú Madraí

Tagann ceithre Mhéara Bhaile Átha Cliath le chéile chun salú madraí a throid. 

Féach an feachtas nua dár gcuid in aghaidh shalú madraí thíos

Beidh an fógra seo á thaispeáint againn i ngach pictiúrlann sa cheantar don chuid eile de 2014. 

 

 

Seoladh an Fheachtais in aghaidh Shalú Madraí 2014 

551 x 780

Tháinig Méara Fhine Gall, an Comhairleoir Mags Murray le chéile le triúr Mhéara eile Bhaile Átha Cliath ar an gCéadaoin an 25 Meitheamh i nDún Laoghaire chun feachtas samhraidh a sheoladh le salú madraí a throid. Tar éis dóibh uimhir shaorghlao speisialta a sheoladh anuraidh taispeánann an feachtas seo cé chomh tiomanta is atá na ceithre údarás le bheith ag obair le chéile chun aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb i leith shalú madraí a chuireann isteach ar shráideanna, páirceanna agus spásanna oscailte ar fud chathair agus chontae Átha Cliath. In éineacht leis an gComhairleoir Murray bhí Cathaoirleach Dhún Laoghaire, An Comhairleoir Marie Baker, Ardmhéara Bhaile Átha Cliath, Christy Burke agus Méara Bhaile Átha Cliath Theas, An Comhairleoir Fintan Warfield.

Sa bhfeachtas seo cuirfear comharthaí nua ‘Glan Suas é’ in airde ar spásanna poiblí timpeall ar Fhine Gall agus ar fud Bhaile Átha Cliath chun an fhreagracht atá ar úinéirí madraí glanadh a dhéanamh i ndiaidh a gcuid madraí a aibhsiú agus le cur i gcuimhne dóibh gan ach na ‘lorgaí lapaí a fhágáil’ ann. Tá súil ag an gceithre údarás 3,000 comhartha a chur in airde thar thréimhse bliana. Mar thoradh ar thástáil rathúil a rinne Comhairle Contae Fhine Gall níos luaithe i mbliana, craolfaidh gach údarás áitiúil teachtaireacht fuaime ag dhá shuíomh phoiblí, ag iarraidh ar úinéirí madraí salachar a gcuid madraí a dhiúscairt ar bhealach freagrach.

 “An samhradh seo beidh páirceanna agus tránna áille Fhine Gall an-ghnóthach, mar sin tá sé tráthúil a chur i gcuimhne d’úinéirí madraí agus do shiúlóirí nach mór dóibh glanadh a dhéanamh ar shalachar na madraí” a dúirt Méara Fhine Gall “Tá tú freagrach as do mhadra agus sáraíonn sé an dlí gan an salachar a ghlanadh” a dúirt Comhairleoir Murray. Bhí fonn ar Mhéara Fhine Gall ag seoladh an lae inniu béim a chur ar ról an phobail chun salú madraí a thuairisciú mar chuidiú don Chomhairle le gur féidir breis fíneálacha a eisiúint. “Aontaíonn formhór daoine go mbeidh tionchar níos mó ag feachtais feasachta agus ag comharthaí níos fearr chun iompar úinéirí madraí a athrú ach fós féin ba mhaith linn fíneálacha a eisiúint nuair is féidir” arsa Comhairleoir Murray.  “Táimid ag gríosú baill den phobal glaoch a chur ar an uimhir shaorghlao agus an oiread eolais agus is féidir a thabhairt chun teagmhais de shalú madraí i spásanna poiblí a aithint” a deir an Méara.

 Chun teagmhas de shalú madraí a thuairisciú i gceantar Bhaile Átha Cliath glaoigh ar 

1 800 251 500