Oifigigh Phoiblí Shainithe faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

 

Tháinig an tAcht um Bstocaireacht a Rialáil i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2015.

 

 

Ceanglaítear le hAlt 6(4) den Acht ar gach comhlacht poiblí liosta "d'Oifigigh Phoiblí Shainithe" an chomhlachta a fhoilsiú.   Tá dhá chuspóir leis an liosta sin:

  1. daoine den phobal a chumasú daoine ar Oifigigh Phoiblí Shainithe iad a shainaithint; agus
  2. mar acmhainn do bhrústocairí ar gá dóibh teacht ar shonraí Oifigigh Phoiblí Shainithe nuair a bheadh tuairisceán don Chlár á chomhdú acu.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil ag www.lobbying.ie

Oifigigh Phoiblí Shainithe i gComhairle Contae Fhine Gall

Paul Reid

An Príomhfheidhmeannach
chiefexecutive@fingal.ie

AnnMarie Farrelly

Stiúrthóir na Rannóige Pleanála agus Bonneagair Straitéisí
annmarie.farrelly@fingal.ie

David Storey

Stiúrthóir na Rannóige Oibríochtaí
david.storey@fingal.ie 

Oliver Hunt

Ceann an Airgeadais
oliver.hunt@fingal.ie  

Margaret Geraghty

Stiúrthóir na Rannóige Tithíochta agus Pobail
margaret.geraghty@fingal.ie 

Gilbert Power

Stiúrthóir na Rannóige Seirbhíse Uisce agus Timpeallachta
gilbert.power@fingal.ie

John Quinlivan

Stiúrthóir Gnóthaí Corparáideacha agus Rialachais
john.quinlivan@fingal.ie 

Emer O'Gorman

Stiúrthóir na Rannóige Forbartha Eacnamaíochta, Fiontair agus Turasóireachta 

emer.ogorman@fingal.ie 

 

 Tá gach  Ball Tofa  de Chomhairle Contae Fhine Gall ina Oifigeach Poiblí Sainithe faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.