Iarratas ar Ranníocaíocht Airgeadais 2018

Eagraíochtaí Deonacha/ Pobail agus Eagraíocht Tráchtála 

Tá áthas ar Aonad Imeachtaí Chomhairle Contae Fhine Gall a fhógairt go bhfuil sé ag glacadh le hiarratais ar chúnamh airgeadais d'imeachtaí agus féilte a bheidh ar siúl in 2018.

Glacfar le hiarratais ó ghrúpaí phobail/dheonacha d'imeachtaí nó féilte nua agus/nó d'imeachtaí nó féilte atá ann cheana agus ó eagraíochtaí tráchtála d'imeachtaí nó féilte nua.

Chun tuilleadh eolais a fháil, seol r-phost le do thoil chuig events@fingal.ie

Is é an sprioc-am i gcomhair iarratas ná 3in ar an Luan, an 8 Eanáir 2018.

 

Eagraíochtaí Deonacha / Pobail: 

Iarratas ar Ranníocaíocht Airgeadais

Eagraíocht Tráchtála: 

Iarratas ar Ranníocaíocht Airgeadais