Tionscadal Seandálaíochta Pobail maidir le Stair Tochailte Caisleán Shoird 2015-2016

Caisleán Shoird: Stair Tochailte – Tá sé seo ar an gcéad tionscadal Pobail Seandálaíochta agus tacaíocht á fháil aige ó Chomhairle Contae Fhine Gall.  Is bealach ar leith é tathant ar dhaoine, idir mhuintir na háite agus thurasóirí, eolas a chur ar cheann de phríomhshócmhainní cultúrtha agus turasóireachta an chontae.

 

 

Swords Castle Digging History Logo

Cad is Seandálaíocht Pobail ann?

Baineann an tSeandálaíocht leis an am atá caite. Baineann Pobal leis an am i láthair. Is deis ar leith í seo eolas a fháil ar cheann de mhistéir na staire. Tá seandálaí pobail Fhine Gall, Christine Baker, ag ceapadh cláir d’imeachtaí agus tionscadail do chách – a áireoidh taispeátnas grianghrafadóireachta agus tochailte seandálaíochta, i measc nithe eile.  

Cén fáth Caisleán Shoird?

Tugadh faoi deara go raibh roinnt ‘bearnaí eolais’ ann i bPlean Caomhnaithe Chaisleán Shoird 2014.  Cé go bhfuil sé ar cheann de na samplaí is fearr atá fós ann de chaisleán ardeaspaig i mBaile Átha Cliath agus ina ionad tábhachtach riaracháin tá roinnt ceisteanna fós ann nach bhfuil freagra orthu go fóill; An bhfuil reilig faoin bhun an chaisleáin? An raibh foirgnimh sa chlós? Cad is aois do na foirgnimh éagsúla? Trí mheán an tionscadail seo tá súil againn na ceisteanna sin a fhreagairt. 

Caisleán Shoird: Stair Tochailte - Séasúr 2 

Beidh Séasúr 2 dár dtochailt pobail ar siúl ón Aoine an 19 Lúnasa go dtí an Domhnach an 4 Meán Fómhair. Beidh sé ar oscailt ó Mháirt go Domhnach 10am go 4:30pm. Táimid ag tathant ortsa páirt a ghlacadh – ag tochailt, ag taifeadadh, ag eagrú déantán, ag glanadh potaireachta agus ag cuidiú linn leis na samplaí ithreach. Níl aon taithí de dhíth ach is gá duit a bheith os cionn 18 mbliana d’aois. Féach Swords Castle Digging History Information Sheet 2016‌ 

Chomh maith leis sin tochtailt beidh roinnt téamaí éágsúla á n-iniúchadh againn:

Scéal na Cloiche:

Beidh iniúchadh ar siúl againn ar gheolaíocht na saoirseachta cloiche ón gcairéal trí chéim na tógala chuig céim an chaomhantais.

Ag aimsiú iarsmaí

Sular tógadh Caisleán Shoird bhí reilig ar an suíomh seo a théann siar chomh fada leis an 11ú haois. In 1971 aimsíodh roinnt cnámharlach i dtochailt a bhí ar siúl sa chaisleán, ach d’imigh siadsan ar iarraidh ó shin i leith. Beimid ar ár ndícheall iad seo a aimsiú agus ag iarraidha fháil amach cé chomh fairsing is a bhí an reilig.

Conas is féidir liomsa páirt a ghlacadh?

Más mian leat páirt a ghlacadh in aon chuid den tionscadal seo téigh i dteagmháil le Seandálaí Pobail Fhine Gall, Christine Baker tríd an ríomhphost ag: christine.baker@fingal.ie

An féidir liom an Tionscadal seo a leanúint?

Roghnaigh ‘is maith liom an leathanach seo’ ar leathanach Facebook Swords Castle Digging History nó lean muid Fingal Heritage ar Twitter

Doiciméid agus Naisc

Swords Castle Digging History Information Sheet 2016‌