An tSeachtain Oidhreachta 2016 I bhFine Gall

Beidh an tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta ar bun ó Dé Sathairn an 20ú Lunasa go dtí Dé Domhnaigh an 28ú Lúnasa i mbliana. Tapaigh do dheis eolas a chur ar Fhine Gall le linn na Seachtaine Oidhreachta i mbliana.  

 

Is féidir féachaint ar Chlár Imeachtaí na Seachtaine Oidhreachta i bhFine Gall nó é a íoslódáil ag http://bit.ly/1KrL3e7. Tugtar le fios sa Chlár cibé an gá ticéid a chur in áirithint d'imeachtaí nó nach gá. Ó tharla breis is 1700 imeacht ar bun ar fud na tíre (a bhformhór mór SAOR IN AISCE) is cinnte go mbeidh imeacht ar siúl a fheilfidh gach duine.

 

Caisleán Shoird - Ag Tochailt sa Stair

Ón Aoine an 19ú Lúnasa, rachaidh oibrithe deonacha ag obair faoi stiúir Sheandálaí Pobail Fhine Gall, Christine Baker, ar thionscadal pobail Fhine Gall Caisleán Shoird: Ag Tochailt sa Stair. Seo é an dara séasúr ag an tionscadal iontach seo atá ag cuidiú linn scéalta an tsuímh stairiúil seo i gcroílár Shoird a nochtadh. Féadfaidh tusa páirt a ghlacadh (má tá tú os cionn 18) nó bualadh isteach chuig an gCaisleán le linn na Seachtaine Oidhreachta chun tuilleadh eolais a fháil faoin gCaisleán féin agus faoin tionscadal. Chun tuilleadh eolais a fháil féach http://bit.ly/1NfxtOj nó lean an tionscadal ar Facebook ag http://bit.ly/1Qe9jWu.

 

Siúlóidí agus Imeachtaí do Theaghlaigh

Dé Luain an 22ú agus Dé Máirt an 23ú treoróidh Tom Hussey ó Rannán Páirceanna na Comhairle siúlóidí i nDiméin Ard Giolláin agus Newbridge le teacht ar sheanchrainn Fhine Gall. Beidh ócáid do theaghlaigh ar bun ag Grassroots Archaeology Dé Sathairn an 27ú lá i Tower Hill i mBinn Éadair a fhiosróidh seandálaíocht an tsuímh thábhachtaigh seo i bhfoirm na staire beo, ceirdeanna ársa agus taispeántais. Freisin Dé Sathairn an 27ú lá, beidh Lá Oidhreachta Teaghlaigh ar bun ag Teach agus Feirm Newbridge, Domhnach Bat. Nó d'fhéadfá dul in éineacht leis an nGrúpa Éireannach maidir le Míolta Móra agus Deilfeanna a bheidh ag faire míolta móra ag i mBinn Éadair. Beidh turais threoraithe saor in aisce ar bun i gcaitheamh na Seachtaine Oidhreachta ag Caisleán Ard Giolláin agus beidh Músaem Mhullach Íde i gCaisleán Mhullach Íde oscailte freisin.

 

Cainteanna

Beidh sraith cainteanna ar bun ag am lóin ón Luan an 22ú Lúnasa go dtí an Aoine an 26ú Lúnasa ag foireann na Comhairle i Seomra na Comhairle, Halla an Chontae, Sord chun an tSeachtain Oidhreachta a cheiliúradh. Tráthnóna Dé Céadaoin an 24ú Lúnasa, tiocfaidh Cumainn Oidhreachta Fhine Gall le chéile i Mullach Íde chun sraith cur i láthair a dhéanamh ar 100 bliain Oidhreachta i bhFine Gall in Ionad Pobail Naomh Sylvester. Agus maidin Dé Sathairn an 29ú Lúnasa beidh sraith cainteanna ar bun i gCartlann agus Staidéir Áitiúla Fhine Gall i dTeach Chluain Meala, Bealach Fforster, Sord den téamaCaisleán Shoird: Mainéar ón Mheánaois, agus turas den Chaisleán ina dhiaidh sin.

 

Comóradh 1916

Is cuid de Chlár Comóradh 1916 Fhine Gall í Seachtain Oidhreachta 2016 agus beidh roinnt imeachtaí a bhaineann le 1916 ar bun. Dé Sathairn an 20ú Lúnasa reáchtálfaidh an Músaem Iompair i mBinn Éadair Lá Oscailte a mbeidh Taispeántas ar Laochra 1916 mar chuid de. Dé Máirt an 23ú Lúnasa taispeánfaidh an lucht déanta scannán Dave agus Colin Farrell a scannán faoi 1916 A Terrible Beauty i Halla an Chontae, Sord agus tabharfaidh blaiseadh den tionscadal is déanaí atá ar bun acu Fingal’s Finest – scéal faoin mbaint a bhí ag Fine Gall le hÉirí Amach 1916. Dé Sathairn an 27ú Lúnasa beidh caint ar bun i leabharlann Bhaile Bhlainséir faoi Thomas Carty as Baile an Chairpintéaraigh, seansaighdiúir a throid i 1916. Freisin an tráthnóna sin reáchtálfaidh Amharclann Millbank sa Ros Leave your Jewels in the Bank and Buy a Revolver ina ndéantar ceiliúradh ar mhná san Éirí Amach i bhfoirm amhrán agus scéalta. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an seó iontach seo téigh chuig http://bit.ly/2baI3vd. Dé Domhnaigh an 28ú Lúnasa beidh Walk with Heroes i reilig Naomh Colmcille i Sord, áit a bhfuil go leor de sheansaighdiúirí Éirí Amach 1916 curtha.