Tionscnamh Contae Fhine Gall a Thacaíonn le Daoine Breacaosta

Tá sé mar aidhm ag Tionscnamh Contae Fhine Gall a Thacaíonn le Daoine Breacaosta freastal ar na riachtanais atá ár gcónaitheoirí breacaosta. 

Ar an 9 Meán Fómhair 2011, bhí muid ar an gcéad chontae i Réigiún Bhaile Átha Cliath a bhí báúil le haois nó ag Tacú le Daoine Breacaosta. Tá ár gclár á threorú ag Comhghuaillíocht Fhine Gall agus tá Fóram do Dhaoine Scothaosta áitiúil bunaithe againn a dhéanann ionadaíocht do thuairimí daoine scothaosta laistigh den Chomhghuaillíocht.

Sheol an tAire James Reilly, TD Straitéis Contae Fhine Gall a Thacaíonn le Daoine Breacaosta i Meitheamh 2012. 

Chun cóip den straitéis seo a íoslódáil agus i gcomhair tuilleadh faisnéise, feic www.agefriendlyfingal.ie