Leabharlann Bhaile Brigín

Cearnóg Sheoirse, Baile Brigín, Co. Bhaile Átha Cliath, K32 TW27

Uaireanta Oscailte 

Luan: 9.45am-5.00pm
Céadaoin: 9.45am-8.00pm 
Máirt agus Déardaoin: 1.15pm-8.00pm
Aoine agus Satharn: 9.45am-1.00pm agus 1.45pm-5.00pm
Deireadh seachtaine saoire bainc: dúnta Satharn agus Luan

 

Áiseanna

Iasachtaí, athnuachan agus earraí ar ais féinfhreastail
2 ríomhaire catalóige ar líne don phobal
15 ríomhaire don phobal
Ríomhaire Tástála Teorice Tiomána ar fáil le haghaidh cleachtadh
Wi-fi agus Idirlíon saor in aisce

Fótachóipeáil agus priontáil (gearrtar táille ar an tseirbhís)
Cuireann Surfbox priontáil ar fáil. Cuir doiciméad daite ar ríomhphost chuig balbriggan-colour@printspots.com  agus cuir doiciméad dubh agus bán chuig balbriggan-bw@printspots.com
Limistéir staidéir do dhaoine fásta agus do dhaoine fásta óga
Seomraí Cruinnithe/Léachtaí
Spás taispeántais
Bailiúchán Staire Áitiúla
Bailiúchán Léitheoireachta Folláine
Trealamh oideachais Asperger/Uathachais

Inrochtaineacht

Oiriúnach do chathaoireacha rothaí
Ríomhaire le teicneolaíocht chúnta
Deasca ar leibhéil scoilte
Leithris phoiblí/do dhaoine faoi mhíchumas

Déan teagmháil leis an Leabharlann

Ríomhphost: balbrigganlibrary@fingal.ie

Fón: (01) 8704401
(01) 8704402

Roinn Tagartha
Fón: (01) 8704404
(01) 8704405

Rannóg Óige
Fón: (01) 8704403