Leabharlann na Sceirí

Sráid na Trá, na Sceirí, Co. Bhaile Átha Cliath, K34 FT61

Uaireanta Oscailte

Luan, Céadaoin, Aoine agus Satharn:    9.45am-1.00pm agus 1.45pm-5.00pm
Máirt agus Déardaoin:  1.15pm-8.00pm
Aoine/Satharn - gach re seachtain   
Aoine                 Satharn
Lúnasa         7, 21             
Aoine Satharn 

Meán Fómhair

8th, 22nd   2nd, 16th, 30th  

Deireadh Fómhair

6th, 20th, 27th   14th  

Samhain

10th, 24th   4th, 18th  

Nollaig

8th, 22nd, 29th    2nd, 16th  
         

 

       
Deireadh seachtaine saoire bainc: Dúnta Satharn agus Luan 

Áiseanna

Earraí le tógáil ar iasacht / le hathnuachan / le tabhairt ar ais  
Leabhair ficsin agus neamhfhicsin
Iasachtaí le haghaidh daoine fásta óga agus páistí, lena n-áirítear leabhair pictiúr
Leabhair thaifeadta, DVDanna, cúrsaí teanga agus cluichí ríomhaire
Cló mór
Tréimhseacháin, irisí agus nuachtáin
Fótachóipeáil agus priontáil (gearrtar táille ar an tseirbhís)
Cuireann Surfbox priontáil ar fáil. Cuir doiciméad daite ar ríomhphost chuig skerries-colour@printspots.com
agus cuir doiciméad dubh agus bán chuig skerries-bw@printspots.com
Bailiúchán staire áitiúla
Ríomhairí: WiFi agus idirlíon saor in aisce 

Inrochtaineacht

Oiriúnach do chathaoireacha rothaí

Déan teagmháil leis an  Leabharlann

Fón: (01) 8905671