Leabharlann na Sceirí

Sráid na Trá, na Sceirí, Co. Bhaile Átha Cliath, K34 FT61

Uaireanta Oscailte

Luan, Céadaoin, Aoine agus Satharn:    9.45am-1.00pm agus 1.45pm-5.00pm
Máirt agus Déardaoin:  1.15pm-8.00pm
Aoine/Satharn - gach re seachtain   

            
Aoine Satharn 

Eanáir

5th, 19th   13th, 27th  

Feabhra

2nd, 16th   10th, 24th  

Márta

2nd, 16th, 23rd   10th  

Aibreán

13th, 27th    7th, 21st  
 Bealtaine  18th    12th, 26th  

 Meitheamh

 1st, 8th, 22nd    16th, 30th  
Deireadh seachtaine saoire bainc: Dúnta Satharn agus Luan 

Áiseanna

Earraí le tógáil ar iasacht / le hathnuachan / le tabhairt ar ais  
Leabhair ficsin agus neamhfhicsin
Iasachtaí le haghaidh daoine fásta óga agus páistí, lena n-áirítear leabhair pictiúr
Leabhair thaifeadta, DVDanna, cúrsaí teanga agus cluichí ríomhaire
Cló mór
Tréimhseacháin, irisí agus nuachtáin
Fótachóipeáil agus priontáil (gearrtar táille ar an tseirbhís)
Cuireann Surfbox priontáil ar fáil. Cuir doiciméad daite ar ríomhphost chuig skerries-colour@printspots.com
agus cuir doiciméad dubh agus bán chuig skerries-bw@printspots.com
Bailiúchán staire áitiúla
Ríomhairí: WiFi agus idirlíon saor in aisce 

Inrochtaineacht

Oiriúnach do chathaoireacha rothaí

Déan teagmháil leis an  Leabharlann

Fón: (01) 8905671