Lá na Filíochta

 

Lá na Filíochta / Poetry Day

26ú d'Aibreán / 26th April 2018 

 

Cuireadh Oscailte / Open Invitation

Éist agus Beir Iontas!

Listen and Surprise!

 

A Bi-lingual Digital Celebration of Poetry Day Ireland in Fingal

 

Comórtas Filíochta Digiteach Dátheangach

 

Is é téama Lae na Filíochta i mbliana ná Iontais Filíochta! Chun an téama sin a cheiliúradh, tá Leabharlanna Fhine Gall ag cur cuireadh chugat na h-iontaisí éagsúla a fháil amach i rogha dánta de chuid filí cáiliúla Éireannacha (i mBéarla agus Gaeilge); agus freagra a thabhairt do cheann díbh le obair chruthaitheach nua de do chuid féin, sa mheán digiteach is mian leat. Seol d’obair chugainn ceangailte le ríomh-phost, mar íomhá, comhad físeáin, GIF, amhrán, sraith fuaime, dán nó píosa próis nua (Word, PDF). An t-ainm atá tugtha again ar an bpróiseas seo ná “éisteacht”—an réim níos doimhne de léirthuiscint na filíochta agus cumadóireachta.

 

Beidh duais i ngach catagóir aoise (faoi 12; 12-18; 18 & níos sine) don ábhar is mó a chuireann ionadh orainn. Gheobhaidh na buaiteoirí a nduaiseanna ag failtiú poiblí san Atrium, Halla Chontae Fhine Gall, Sord, ag 7 i.n. ar Lá na Filíochta, agus freisin, déanfaidh an file, Máighréad Medbh, taispeántas faoin dtéama léirthuiscinte na filíochta. Beidh na ábhair go léir beo ar ár leathanach gréasáin tiomnaithe “Fingal Poetry Day” ar Tumblr, ar 26ú d’Aibreán, agus beidh siad ar taispeáint ar scáileán san Atrium i Halla an Chontae ar feadh an lae.

 

Le haghaidh sonraí iomlána téigh go dtí: http://www.fingal.ie/community-and-leisure/libraries/what's-on/poetryday/