Inimearthacht na bpáirceanna imeartha

Déantar cigireacht ar na páirceanna imeartha gach maidin Aoine.

Tugaimid eolas anseo ar inimearthacht na bpáirceanna imeartha gach Aoine. Má bhíonn ceisteanna agat, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ar ríomhphost ag   annette.oneill@fingal.ie  nó glaoch a chur ar (01) 890 5645.
 
Inimearthacht na bpáirceanna imeartha don tseachtain  16 Feabhra - 23 Feabhra

 DF = duine fásta    Óg = duine óg

 

Saoráidí Spóirt i gComhairle Contae Fhine Gall      
Tuairisc sheachtainiúil ar inimearthacht    
Páirc INIMEARTHA NEAMH-INIMEARTHA
Páirc Bhaile an Ridire  Tá  
Páirc Bhaile Brigín  Tá  
Baile Brigín, Páirc an Chraoibhín  Tá  
Dún Eimhire (9 an taobh)  Tá  
An Ros, Páirc San Caitríona   Tá  
Páirc Bhaile na Sceirí  Tá  
Na Sceirí, Clais Ballasta  Tá  
Na Sceirí, Radharc Bheanna Boirche  Tá  
Bá Uí Cheallaigh, CLG Sóisearach  Tá  
Domhnach Bat, Bóthar an Chorrbhaile  Tá  
Domhnach Bat, Diméin an Droichid Nua    Níl
Mainéar Shoird, Baile Breacáin  Tá  
Sord, Páirc Bhaile Anraí (Amdahl)  Tá  
Sord, Taiscumar Bhaile Anraí  Tá  
Sord, Gleann Abhainn an Bharda  Tá  
Móinéar na hAbhann  Tá  
Coill an Droma  Tá  
Ráth Aingil 1 & 2  Tá  
Cois Uisce  Tá  
Béal Átha Liag  Tá  
Páirc Ráschúrsa Bhaile Dúill (an Cósta)  Tá  
Baile Dúill, Páirc Ghráinseach na Mara  Tá  
Cill Fhionntain, Scoil Chois Bá  Tá  
An Tobar Naofa    Níl
Binn Éadair, Páirc Ghráinne Uí Mháille  Tá  
Diméin Mhullach Íde  Tá  
Mullach Íde, Achadh an Bhrúim  Tá  
Mullach Íde, Seabury  Tá  
Port Mearnóg, Páirc Chnoc na Carraige  Tá  
Ballaí Robac  Tá  
Páirc na Feá  Tá

 

Caisleán Cnucha, Lóiste an Labhrais  Tá  
Caisleán Cnucha, Páirc Bhaile an Chairpintéaraigh (Tír na nÓg)  Tá  
Cluain Aodha, Cúrsa na gCapall Seilge/An Bealach Beag  Tá  
Páirc Chúil Mhín, Verona  Tá  
Páirc na Coirre Duibhe  Tá  
Páirc Bhaile an Hartaigh  Tá  
Latchford  Tá  
Baile Lotrail, Páirc Bhaile an Phóirtéaraigh  Tá  
Radharc an Chnocáin, Ceapach i gcruth L  Tá  
Mullach Eadrad, Tobar Mhuire, Páirceanna Imeartha Danny  Tá  
Mullach Eadrad, Páirc Thobar Mhuire  Tá  
Baile an Phaslóigh, Mullach Eadrad, Baile Damail  Tá  
Teach Chainnigh/Hazelbury

 Ta

 
Páirc Cruicéid Pháirc San Caitríona  Tá  
Páirc San Caitríona, BÁC 15 1-10  Tá