Aimsigh trá

Roghnaigh trá ón liosta thíos le níos mó a fhoghlaim faoi do thrá áitiúil nó breathnaigh ar an léarscáil idirghníomhach.

 

 

 

Tosaíonn an séasúr snámha go hoifigiúil Dé Sathairn, an 3ú la  Meitheamh 2017.  Cuirtear gardaí tarrthála chuig na  tránna aitheanta go léir ó 11am go dtí 7pm ag an deireadh seachtaine amháin i mí an Mheithimh agus ansin ar feadh seacht lá na seachtaine i mí Iúil agus i mí Lúnasa.  Moltar don phobal a chinntiú nach dtéann siad ag snámh ach i  limistéir aitheanta shnámha, go dtugann siad na bratacha atá ar foluain faoi deara nuair a thagann siad ar cuairt agus go gcloíonn siad le haon treoracha a thugann na gardaí tarrthála.  Tá clár fógraí ag gach  trá aitheanta ar a gcuirtear eolas úsáideach faoi rudaí ar nós fógraí maidir le Cáilíocht Uisce Snámha. Nó féadann tú logáil isteach ar  splash.epa.ie  le haghaidh eolais agus an scéala is deireanaí faoinár dtránna go léir. Iarrtar ar thuismitheoirí/chaomhnóirí leanaí beaga a bheith ag faire i gcónaí ar leanaí chun timpistí a chosc.

Trá Bhaile Carraige

Is trá fhada ghainimh í Trá Bhaile Carraige, atá 3.4km ar fad. Tá achar mór di lán dumhcha agus locháin charraige. Léirítear an bealach siúil ó Dhomhnach Bat go Port Reachrann ar chláir i gCarrchlós Chuan an Túir agus i gCarrchlós na Trá, Domhnach Bat. 

Suíomh

Tá Trá Bhaile Carraige i nDomhnach Bat. Tógann sé 20 nóiméad siúl ón sráidbhaile.

Conas dul ann

Tá an príomhbhealach isteach go dtí an trá ag a ceann thuaidh cóngarach don Óstán Waterside.

Ar bhus

Faigh an 33b go sráidbhaile Domhnach Bat. Tógann sé timpeall 20 nóiméad siúl ó stad an bhus go dtí an trá. Seiceáil Bus Átha Cliath le haghaidh an chláir ama.

Ar thraein

Faigh an traein go sráidbhaile Dhomhnach Bat. Tógann sé timpeall 20 nóiméad siúl ó stad an bhus go dtí an trá. Seiceáil Iarnród Éireann le haghaidh cláir ama agus an scéala is deireanaí faoi chúrsaí seirbhíse.

I ngluaisteán

Féach ar an léarscáil Google ag bun an leathanaigh seo.

Áiseanna

Carrchlós poiblí
Leithris phoiblí (i rith an tsamhraidh amháin)

Eolas faoi ghardaí tarrthála

Bíonn bratach dhearg nó bhuí ar foluain ón stáisiún garda tarrthála nuair a bhíonn garda tarrthála ar dualgas. Ní bhíonn garda tarrthála ar dualgas ach amháin i rith an tsamhraidh ó 11am go 7pm, mar seo a leanas:

  • Satharn agus Domhnach le linn mhí an Mheithimh

  • gach lá le linn mhí Iúil agus  mhí Lúnasa

Na Dumhcha

Is gné nádúrtha thábhachtach iad na dumhcha ar Thrá Bhaile Carraige. Tá siad leochaileach agus is mian linn iad a chaomhnú. Chun dochar dóibh a sheachaint, ná siúil agus ná bí ag súgradh ar na dumhcha agus ar an bhféar timpeall orthu le do thoil.

Na Locháin Charraige

Nuair a bhíonn an taoide amuigh bíonn a lán ainmhithe spéisiúla le feiceáil sna locháin charraige. Is féidir leis na carraigeacha bheith sleamhain, mar sin tabhair aire le do thoil.

Cáilíocht Uisce Snámha

Is trá aitheanta í Trá Bhaile Carraige faoi na Rialacháin um Cháilíocht Uisce Snámha, 2008 (I.R. Uimh. 79 de 2008). Déantar monatóireacht ar an gcáilíocht uisce go rialta ó lár mhí an Mheithimh go dtí lár mhí Mheán Fómhair gach bliain. Bíonn torthaí na cáilíochta uisce ar fáil ar chlár fógraí na trá agus ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoilwww.splash.epa.ie.

Tuairiscítear aon saincheisteanna a bhaineann le cáilíocht uisce ag ár dtránna ar an rannóg Tarlúintí Truaillithe Uisce  ar ár suíomh. Cuirimid fógraí in airde ag an trá freisin, agus bíonn tuairisc ar tharlúintí le fáil ar www.splash.epa.ie chomh maith.