Dréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí 2018-2021

An Comhairliúchán Poiblí maidir leis an dréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí d’Éirinn 2018-2021

Téigh go www.watersandcommunities.ie nó Facebook

Sonraí maidir leis an gComhairliúchán Poiblí maidir leis an dréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí d’Éirinn 2018-2021 agus crinnithe poiblí i bhFine Gall

 

 What do your local waters mean to You?