Scéim Iasachta um Cheannach Tí

Má tá tú ag ceannach tí den chéad uair, go bhfuil sé i gceist agat ceann a thógáil, nó ag ceannach ceann nua nó ceann dara láimhe d’fhéadfá cáiliú don Scéim Iasachta um Cheannach Tí.

BILEOG EOLAIS IASACHTA UM CHEANNACH TÍ

Is féidir le Ceannaitheoirí Céad Uaire tithe nua agus dara láimhe (agus féin-thógáil) iarratas a dhéanamh ar Theach Údarás Áitiúil

Iasacht Ceannaigh, suas go dtí €220,000 ar a mhéid thar téarma nach mbeidh níos mó ná 30 bliain, faoi réir téarmaí iasachta agus coinníollacha, agus a shásaíonn na critéir incháilitheachta seo a leanas:

1. Ceannaitheoirí Céad Uaire (is féidir eisceachtaí a dhéanamh e.g. d’iarratasóirí atá scartha go dlíthiúil nó a bhfuil colscaradh faighte acu)

2. Caithfidh ioncam iarratasóra aonair a bheith níos lú ná €50,000

3. Caithfidh ioncam comh-iarratasóirí comhcheangailte a bheith níos lú ná €75,000

4. Caithfidh an príomhshaothraí ar an bhfoirm iarratais a bheith i bhfostaíocht leanúnach ar feadh dhá bhliain ar a laghad (is féidir le féinfhostaíocht a bheith i gceist) agus caithfidh an dara iarratasóir a bheith i bhfostaíocht leanúnach ar feadh bliana ar a laghad. Is féidir eisceachtaí áirithe a chur san áireamh.

5. Idir 18 agus 70 bliain d’aois (i.e. caithfidh téarma na hiasachta a theacht chun críche faoin am a mbainfidh an t-iasachtaí 70 bliain d’aois amach).

6. Caithfidh iarratasóirí a chruthú gur lorg siad morgáiste ó dhá iasachtóir (bainc nó cumainn fhoirgníochta) agus go bhfuair siad diúltuithe nó tairiscintí maoine neamhleora ó gach ceann sula ndéanfaidh siad iarratas ar Iasacht um Cheannach Tí chuig Comhairle Contae Fhine Gall.

7. Cuirfidh Comhairle Contae Fhine Gall gach iarratasóir faoi agallamh sula gcuirfear an t-iarratas ar aghaidh chuig an nGníomhaireacht Tithíochta lena bhreithniú.

Is é €220,000 an t-iasacht is mó is féidir a íoc (faoi réir coinníollacha agus téarmaí iasachta) thar téarma nach mbeidh níos mó ná 30 bliain. Is é 92% an cóimheas iasachta-chuig-luach (LVT) is mó.

Cinnfidh an t-údarás áitiúil an t-iasacht morgáiste is mó i ngach cás de réir coinníollacha agus téarmaí iasachta, an teorainn de €220,000, an teorainn LTV agus faoi réir chumas an cheannaitheora é a aisíoc.

Déanfar gach iarratas a mheas bunaithe ar ioncam reatha, a n-iasachtaí cheana féin agus tiomantais airgeadais an iarratasóra (na n-iarratasóirí).

Conas iarratas a dhéanamh:

Caithfidh iarratasóirí an fhoirm iarratais don Iasacht um Cheannach Tí a chomhlánú agus a sheoladh ar ais chuig:

Rannóg na gCuntas Iasachtaí

An Rannóg Tithíochta

Comhairle Contae Fhine Gall, Bóthar an Gharráin,

Baile Bhlainséir,

Baile Átha Cliath 15

01 890 5590

Cuimhnigh:

Caithfidh iarratasóirí a chruthú gur lorg siad morgáiste ó dhá iasachtóir (bainc nó cumainn fhoirgníochta) agus go bhfuair siad diúltuithe nó tairiscintí maoine neamhleora ó gach ceann sula ndéanfaidh siad iarratas ar Iasacht um Cheannach Tí chuig Comhairle Contae Fhine Gall.

 

Doiciméid agus Foirmeacha

Foirm Iarratais d’Iasacht um Cheannach Tí
Bileog Eolais faoi Iasacht um Cheannach Tí 2015 

Déan Teagmháil Linn

Tríd an bPost:  Comhairle Contae Fhine Gall 
                        Rannóg na gCuntas Iasachtaí
                        Bóthar an Gharráin
                        Baile Bhlainséir 
                        Baile Átha Cliath 15
Teileafón: (01) 8905590
Ríomhphost: housing@fingal.ie