Muirear ar Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha

Má tá teach agat, ach nach bhfuil tú i do chónaí ann, tá tú faoi dhliteanas an mhuirir ACPN. Baineann an muirear ACPN bliantúil de €200 in aghaidh na maoine le gach bliain ó 2009-2013.

Má bhí tú i dteagmháil linn cheana féin roimh an spriocdháta 31 Lúnasa, beimid i dteagmháil leat chomh luath agus is féidir. Táimid ag obair faoi láthair ag dul thrí líon an-mhór glaonna, ríomhphoist agus comhfhreagras.

Tabhair faoi deara: Tá an tréimhse chairde sé mhí ón 1Márta 2014 go 31 Lúnasa 2014 caite anois.  Is ionann anois an dliteanas iomlán do na blianta 2009 go 2014 agus €7,230.00.

Más mian leat do dhliteanas a phlé le ball dár bhFoireann ACPN, téigh i dteagmháil linn;

Teileafón: (01)8905357 nó (01)8904477
Ríomhphost: nppr@fingal.ie 
Suíomh Gréasáin: www.nppr.ie  

Is féidir leat d’íocaíocht ar líne a dhéanamh ag www.nppr.ie 
Tabhair faoi deara: Beidh an muirear iomlán le híoc 

Muirir ACPN dlite mar thoradh ar Cuid 12 d’Acht Athchóirithe an RÁ 2014

 

 

 

 

 

 

 

Bliain

1 Márta 2014 GO 31 Lúnasa 2014

1 Meán Fómhair 2014           

 

 

 

 

Móide €120

Móide 50%

 

 

2009

€1,260

€1,380

€2,070

 

 

2010

€1,100

€1,220

€1,830

 

 

2011

€860

€980

€1,470

 

 

2012

€620

€740

€1,110

 

 

2013

€380

€500

€750

 

 

IOMLÁN

€4,220

€4,820

€7,230

 

DEIMHNITHE URSCAOILTE AGUS DÍOLÚINE

 

Chun iarratas a dhéanamh ar Dheimhniú Urscaoilte/Díolúine comhlánaigh an fhoirm iarratais chuí agus seol ar ais é chuig Comhairle Contae Fhine Gall, Bosca Poist 174, Halla an Chontae, Sord, Fine Gall, Co. Bhaile Átha Cliath nó Ríomhphost: nppr@fingal.ie

DEIMHNIÚ URSCAOILTE

 

DEIMHNIÚ DÍOLÚINE